Bijzondere diensten

Alle IntoEars Hoorklinieken beschikken over een geluidsdichte cabine en een hoorbioscoop. Hiermee kunnen we allerlei geluidssituaties uit uw dagelijks leven simuleren en uw hooroplossing optimaal instellen. Ook heeft elke IntoEars hoorkliniek Visible Speech. Hiermee kunnen we de instelling
van uw hooroplossing optimaal maken. IntoEars biedt verschillende bijzondere spreekuren aan, zoals Tinnituscounceling, een muzikantenspreekuur en bedrijfsspreekuren.
Oorsuizen of tinnitus en hyperacusis
Tinnitus- en hyperacusisrevalidatie zijn gebaseerd op de behandelmethode "Tinnitus Retraining Therapy" (TRT) en bestaat uit twee onderdelen:
1.    Counseling, waarbij informatie wordt gegeven over tinnitus, hyperacusis
       en processen die dit veroorzaken en beïnvloeden. Het doel is de
       negatieve associaties te verminderen, perspectieven te geven en de
       (emotionele) reactie erop te veranderen.
2.    Geluidsverrijking: het aanbieden van meer achtergrondgeluiden via
       hoortoestellen, ruisgeneratoren of   andere geluidsapparaten die de
       tinnitus en de hinderlijke geluiden (bij hyperacusis) relatief 
       zachter maken en de waarneming (op den duur) veranderen.

IntoEars heeft gecertificeerde Tinnitus Retrain Therapisten in dienst. Kijk voor meer informatie op onze speciale pagina over Tinnitus en Hyperacusis.

Planadvies en keuring
Voor het aanpakken van gehoorproblematiek die is gerelateerd aan werksituaties, beschikken wij over het planadvies. Daaronder verstaan wij een uitgebreide hoortest, analyse van de kritische hoorfactoren en het opstellen van een behandelplan. Bezoek aan de werkplek vindt plaats voor een adequate analyse van de akoestische omstandigheden en coaching van de werkomgeving.

De inzet van aanvullende hulpmiddelen wordt bekeken. Gehoorcoaching en audiotherapie kunnen een belangrijke rol spelen in het revalidatieproces. Externe specialisten (bijvoorbeeld van een Audiologisch Centrum, maatschappelijk werk, Arbodienst) worden geraadpleegd als deze nodig zijn.

Audiotherapie
Voor mensen die extra begeleiding nodig hebben, biedt een persoonlijke gehoorcoach de mogelijkheid tot het volgen van audiotherapie. Dit is een experimentele training die nog volop in ontwikkeling is. Zij is gericht op bewustmaking, oefening en verbetering van een aantal complexe hoortaken. Een eerste analyse wordt gemaakt via spraak-in-ruis testen, het meten van de prestatie richtinghoren en de vaardigheid in het detecteren van geluiden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van niet-klinische signalen, met andere woorden: van geluiden uit het dagelijkse leven. Wij hebben immers de beschikking over de Hoorbios waarin wij het leven kunnen nabootsen. Via een aantal sessies wordt de prestatie bijgehouden. Een eindevaluatie wordt besproken aan de hand van een spraak-in-ruistest, een richtinghorentest, een detectietest en het subjectieve oordeel van de cliënt.

Second opinion

Via een second opinion biedt IntoEars het hoortoestel dat in de kast ligt een tweede kans. Tegen een redelijk tarief proberen wij uw hoormogelijkheden opnieuw te analyseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde apparatuur, zoals onze Hoorbios en Visible Speech Mapping. Met de Hoorbios kunnen wij luistersituaties, die bijzondere aandacht vragen, simuleren en daarin uw hoortoestellen naar wens instellen. Visible Speech Mapping is een methode waarbij de effectiviteit van het hoortoestel wordt gevisualiseerd op een tv-scherm. In het oor wordt gemeten of spraak volledig binnen het bereik van het gehoor wordt aangeboden.

Gehoor- en stemcoaching voor muzikanten

Voor een continue controle en advisering kan de professional gebruik- maken van een persoonlijke gehoorcoach. Deze doet een periodieke check-up van het gehoor en geeft advies m.b.t. de muzikale activiteiten. Dat kan zijn in de algemene beoefening van het beroep of in het gebruik van gehoorbescherming en monitorsystemen. Maar ook door behandeling van gehoorproblemen in het dagelijkse leven. Stemproblemen hangen vaak samen met hoorbaarheid en controle van de stem. Daarom werken wij samen met gespecialiseerde KNO-artsen en zangtherapeuten. Informeer naar onze muzikantenspreekuren, waarop alle professionals aanwezig zijn. IntoEars zorgt ervoor dat een live optredend artiest onder optimale omstandigheden kan presteren.

InEar
Veel bands en orkesten hebben tegenwoordig de beschikking over een draadloos monitorsysteem. Daarbij kan het geluid individueel en met een perfecte klank worden aangeboden op een veilig geluidsniveau. Daarvoor dienen de benodigde ‘oortjes’ echter goed afsluitend op maat geleverd worden. IntoEars kan zowel inears als hardware leveren. Bovendien geven wij aan de hand van de wensen en de live-omstandigheden een passend advies aangaande gebruik van de apparatuur. In ons assortiment is er een belangrijke plaats voor verschillende topproducten. Voor beginnende muzikanten of serieuze hobbyisten is er een eigen merk 1-weg en 2-wegsysteem, namelijk de Maysonic MS1 en MS2. Een unieke service is de insitu performance meting. De geluidsdruk in het oor kan daarbij worden geschat met behulp van onze geavanceerde meetsystemen. Daarmee kunnen we een veilig gebruik garanderen. 
We bieden verder de mogelijkheid om advies ter plekke te geven via onze live-coaching. Een optreden of een repetitie kan worden bezocht om gebruik van monitorsystemen te optimaliseren.

Gehoorbescherming
Wij leveren gehoorbescherming met respect voor de muziekbeleving van de muzikant. Demping van het geluid mag niet ten koste van het speelplezier van de artiest gaan. Wij kunnen dat begrijpen, omdat IntoEars Audiologen in dienst heeft met een muzikale achtergrond. In ons advies houden wij rekening met de gemiddelde belasting van het gehoor. Daarbij controleren wij als enige in Nederland in het oor de demping van het geluid. De gehoorbeschermers voor muzikanten bevatten filters met een zogenaamde vlakke demping. Dat wil zeggen dat er over het gehele spectrum een gelijke demping is. Er zijn dus geen negatieve gevolgen voor de klank. Ook de dynamiek blijft behouden.

Muziekkliniek
Uit onderzoek blijkt dat bij muzikanten en professionele musici vele lichamelijke en psychische klachten voorkomen. Om deze goed te kunnen behandelen is een multidisciplinaire aanpak vereist. IntoEars werkt op dit gebied samen met andere zorgverleners die gespecialiseerd zijn in behandeling van muzikanten. Dat gebeurt onder andere binnen het samenwerkingsverband "Muziekkliniek". Voor meer informatie bezoek de website www.muziekkliniek.com.

Prismabril Ménière

Ménière-patiënten hebben vaak last van evenwichtsstoornissen en duizeligheid. Een prismabril kan die duizeligheid verlichten of uit- schakelen. Het lijkt een wonder: iemand met een aandoening aan het gehoororgaan die baat heeft bij een bril. Toch is dat zo. HOREN had een gesprek met Adrie van Kralingen-Heijboer. Zij was een van de drie Nederlandse artsen die de Utermöhlen-prismabril aan Ménière-patiënten voorschrijven. 

Wat is een prismabril?
'Een hulpmiddel om het evenwichtsorgaan minder te belasten. Daardoor komt dat orgaan tot rust en neemt de duizeligheid af of verdwijnt zelfs. Een prismabril geneest de storing van het evenwichtsorgaan niet.'

Hoe werkt de bril precies?
'Normaal staan de ogen in ruststand recht vooruit. Maar bij Ménière-patiënten trekken de oogspieren de ogen vaak iets naar buiten wanneer ze knipperen of dicht zijn. Dit gebeurt op commando van het evenwichtsorgaan. Gaan de ogen weer open, dan moeten de oogspieren geactiveerd worden om de ogen weer recht vooruit te laten kijken; dat prikkelt het evenwichtsorgaan en kan tot lichte duizeligheid leiden. Bovendien vermoeit dat constante bijsturen de ogen enorm. Omdat in de brillenglazen prisma's zijn aangebracht, kunnen de ogen in de door het lichaam gewenste stand blijven staan, iets naar buiten gericht. De wisselwerking tussen ogen en evenwichtsorgaan is meer in harmonie en men kijkt rustiger. Dat leidt vaak tot minder klachten van duizeligheid.'

Hoe ziet zo'n prismabril eruit?
'Elk montuur kan als basis dienen voor een prismabril. Het enige speciale is dat in de glazen prisma's zijn geslepen. Deze zijn onzichtbaar.' 

Zijn prismaglazen te combineren met plus- en minsterkte? 
'Zeker. Het doet er niet toe welke sterkte je nodig hebt.'

Wie kunnen baat hebben bij een prismabril?
'Mensen met een gevoelig evenwichtsorgaan, Ménière-patiënten, reizigers die last hebben van extreme wagenziekte. Maar ook personen die dubbel zien of bij het lezen wiebelende regels waarnemen.'

Helpt de prismabril alle mensen met de ziekte van Ménière?
'Nee, ongeveer tachtig procent van de Ménière-patiënten heeft baat bij prismaglazen. De duizeligheid wordt in ieder geval minder.'
Hoe zit het met de gewenningsperiode?
'Sommige mensen hoeven helemaal niet aan de prismabril te wennen, anderen hebben er enkele weken voor nodig. In een enkel geval neemt de duizeligheid de eerste weken zelfs toe, omdat het evenwichtsorgaan tijdelijk onrustiger wordt. Na drie maanden moet het positieve effect van de glazen merkbaar worden. Soms zijn er complicerende factoren, zoals medicijn- gebruik of een heel ernstige vorm van Ménière. Omdat de omstandigheden na verloop van tijd vaak wijzigen, raad ik iedereen aan om twee jaar na het eerste consult opnieuw langs te komen. Als de ziekte actiever wordt of ook het andere oor aantast, is een nieuw consult ook aan te bevelen.'

Kunnen prisma's ook in contactlenzen worden aangebracht?
'Nee, want die draaien mee met het oog. De positie van het prisma verandert dan zodanig dat het geen effect meer heeft. Wel kunnen lenzendragers de bril combineren met hun lenzen. Aan een prismabril is niets bijzonders te zien.'

Hoe duur is een prismabril?
'Hij kost enkele tientjes meer dan een gewone bril. Tot de sterkte plus zes; daarboven wordt hij duurder. Daar komen de kosten van het consult nog bij.'

Worden de glazen vergoed?
'Soms wel, soms niet, soms half; dat hangt van de ziektekostenverzekeraar af.'

U schrijft alleen de zogenaamde 'Utermöhlen-prismabril' voor. Wie was die Utermöhlen?
Utermöhlen was een Amsterdamse arts, die zowel de oogheelkunde als de keel-, neus- en oorkunde beoefende. Zijn vrouw had de ziekte van Ménière. In de jaren veertig van de vorige eeuw ontdekte hij dat haar duizeligheid afnam als zij een bril droeg met asymmetrische, prismatische glazen. Hij overleed in 1966. Zijn broer was fabrikant van verbandmiddelen onder dezelfde naam.'

Zijn er in Nederland nog meer artsen die de Utermöhlen-prismabril voorschrijven?
'Ja, nog twee. Een consult duurt ongeveer een uur en kost rond de zeventig euro. Met het recept zijn de glazen van het merk Utermöhlen bij iedere opticien te koop."