Onze hoorprofessionals staan voor u klaar.

Bij IntoEars staan alle professionals rondom het gehoor, zoals KNO-artsen, audiologen, audiciens en audiometristen voor u klaar. IntoEars noemt dat geïntegreerde hoorzorg. De samenwerkende hoorprofessionals bieden gehooronderzoek en revalidatie (diagnostiek en behandeling) 
onder één dak aan, zodat de zorg volledig rondom u gecentreerd is. Door middel van diverse gehooronderzoeken en verschillende metingen wordt u persoonlijke aanpasdoel opgestelt. 
Audiometrie
Dit is het standaard gehooronderzoek, dat bestaat uit het meten van de luchtgeleiding, beengeleiding met de zogenaamde “pieptoontjes” en het testen van de spraakverstaanbaarheid met woorden.

Video-otoscopie
Hierbij wordt een oorinspectie van de buitenste gehoorgang en het trommelvlies uitgevoerd. De cliënt kan zelf meekijken en een foto kan worden opgeslagen in het elektronisch dossier.

Tympanometrie
Om een beter beeld te krijgen van middenoor problematiek wordt er een soort drukmeting gedaan. Het gedrag van het oor geeft meer informatie over de kwaliteit van het middenoor en het trommelvlies.

Reflexmetingen
Onder een lichte verhoging van de luchtdruk op het trommelvlies wordt de reactie gemeten op een aangeboden toon. Deze meting zegt iets over de neurale geleiding van het gehoorde signaal.

Spraak-in-ruis metingen
Het is mogelijk om de vaardigheid in het verstaan van spraak bij concur- rerende ruis te testen met een speciale spraaktest. Deze kwaliteit kan bij mensen erg verschillend in aanleg zijn of verstoord zijn door hun slechter geworden gehoororgaan.

Richtinghoren
Richtinghoren is van groot belang voor de moeilijkste taak voor slecht- horenden: Het kunnen verstaan van spraak in rumoer. Om deze hoortaak goed te kunnen uitvoeren is het kunnen horen van richting een basis- voorwaarde. Het “uit elkaar houden van geluiden” is anders niet mogelijk.  Verder is het voor de veiligheid in het verkeer, het lokaliseren van geluids- bronnen en ook in communicatie van belang om te horen waar een geluid vandaan komt. Dit kan worden getest met de standaard richtingboogtest of met Real-lifesound Diagnostics (zie verder).
Real-lifesound Diagnostics
Met deze unieke test, die alleen bij IntoEars wordt uitgevoerd kunnen complexere hoortaken worden getest. Dit gebeurd niet met kunstmatige signalen, maar met levensechte geluiden in reële situaties in onze Hoorbios. Deze geluiden en situaties worden afgestemd op de behoeften van de cliënt. Verschillen tussen toestellen kunnen hierdoor duidelijk worden, maar ook de ontwikkeling van de hogere hoorfuncties kunnen gedurende de proeftijd worden bijgehouden.

Visible Speech Mapping
Dit is een technische meetmethode waarbij de effectiviteit van hoor- toestellen wordt gevisualiseerd op een tv-scherm. In het oor wordt gemeten of spraak volledig binnen het bereik van het oor wordt aangeboden.

Vrije veld metingen
Dit zijn prestatiemetingen van de hoortoestellen met luidsprekers. Daarvoor kunnen “pieptoontjes” of spraak worden gebruikt.

Dead regionmetingen
Bij sommige gehoorverliezen worden er bij bepaalde frequenties geen reacties gemeten. Deze frequenties corresponderen met de conditie van trilhaarcellen op het zogenaamde basilair membraan in het binnenoor. Om uit te sluiten dat er sprake is van algehele doofheid in het betreffende gebied kan deze test worden gedaan. Daarmee kan ook worden bepaald of stimulatie met een hoortoestel in dit gebied zinvol is.  

Oto-akoestische emissies
Deze test, die ook bij pasgeboren baby’s wordt gedaan is een objectieve meting, waarbij een reactie van de slechthorende niet nodig is. Bij stimulatie met een signaal stuurt het binnenoor geluidsgolven terug via het trommel- vlies. Deze kunnen in de gehoorgang worden opgemeten met een micro- foon en vergeleken met een goed werkend oor. Deze test geeft geen uitsluitsel over de werking van de gehoorzenuw.