IntoEars brengt alle hoorprofessionals onder één dak.

Bij IntoEars werken mensen met competenties op zowel diagnostisch vlak als op het gebied van behandeling, revalidatie en hoorhulpmiddelen. KNO-artsen, Bachelors of Audiology, audiciens, akoepedisten, logopedisten, Tinnitus Retrain Therapisten en audiologie-assistenten die samen in staat zijn om uitgebreid gehooronderzoek te verrichten, maar ook om
aanpastechnieken en behandelingen toe te passen. De zorg wordt gecentreerd rondom de cliënt en aangepast op diens behoeften. Door de aanpak onder één dak heeft IntoEars als eerste one-stop consulting mogelijk gemaakt. Een zoektocht naar hooroplossingen en specialisten is dus niet meer nodig. IntoEars heeft ze voor u klaar staan in de Hoorkliniek.
KNO-arts 
De keel-, neus- en oorarts (kno-arts) houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. Minder bekend is, dat de kno-arts ook afwijkingen in het overige hoofd-halsgebied behandelt, zoals gezwellen in de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm.
Eigenlijk zou de kno-arts dan ook beter chirurg voor keel, neus, oren en overige hoofd-hals aandoeningen kunnen heten. Daarmee wordt aangegeven, dat ook de grotere operaties van dit deel van het lichaam door deze medische specialist zelf worden uitgevoerd.

Bachelor of Audiology
Is dé specialist op het gebied van gehoor, geluid, akoestiek en spraak. Hij kan gehoorproblemen opsporen en behandelplannen opstellen en uitvoeren, maar ook akoestische metingen uitvoeren. Deze professional heeft dus een medische (klinische) en een technische kant.

Audicien
De audicien helpt mensen die – om welke reden dan ook – niet goed kunnen horen aan een oplossing voor dit probleem. De erkende audicien of assistent-audicien weet welke hulpmiddelen er zijn en zoekt de beste oplossing voor de cliënt.

Akoepedist
Is een paramedisch specialist op het gebied van logopedie en audiologie. Hij verricht gehooronderzoek (audiometrie) in samenwerking met KNO-arts en audioloog. Verder behoort revalidatie van gehoorgestoorden met hoorhulpmiddelen of therapie tot zijn taak.
Audiologie-assistent
De werkzaamheden van een audiologie-assistent behelzen het zelfstandig uitvoeren van audiometrisch onderzoek bij kinderen en volwassenen, ingeschakeld worden bij het aanpassen van hoortoestellen en assisteren bij evenwichtsonderzoek.

Logopedist
Een logopedist helpt mensen die spraak-, stem- of slikproblemen hebben. Ze werken echter ook voor mensen met een taal- of gehoorstoornis. Ze kunnen ook mensen die veelvuldig met hun stem werken leren hoe ze optimaal hun stem moeten gebruiken en zorgvuldig articuleren.

Tinnitus Retrain Therapist
Dit zijn audiciens en audiologen die opgeleid zijn door professor Pawel Jastreboff in Amerika voor het geven van counseling bij mensen met oorsuizen en hyperacusis. Zij zijn ook lid van de Tinnitus Retraining Therapy Association (www.tinnitus-pjj.com).

bc. Optometrist
De optometrist onderzoekt de gezondheid van ogen om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen. Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. De optometrist kan het allebei en nog veel meer. Binnen IntoEars houdt de optometrist zich bezig met de hoorbril en de prisma bril voor mensen met Ménière.