De spelregels van de zorgverzekeraars

IntoEars biedt u een breed assortiment van kwalitatief uitstekende hooroplossingen aan. Zo vindt u altijd een hooroplossing op maat welke past bij uw hoorprobleem. Naast de hooroplossingen binnen de spelregels van de zorgverzekeraars (zie onderstaand) heeft IntoEars de meest uitgebreide en geavanceerde hooroplossingen met de modernste

technieken. IntoEars levert alle merken hoortoestellen en is de specialist voor de onzichtbare hooroplossingen in het oor en hoorbrillen. Bij IntoEars heeft u een vaste hoorcoach die u hierin goed informeert en adviseert. Op basis van uw ervaringen in de dagelijkse praktijk bieden wij u de perfecte hooroplossing.

Indicatie zorgverzekeraars
Heeft u aan één of aan beide oren een gehoorverlies van meer dan 35 decibel, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van hoortoestellen en andere (aanvullende) hoorhulpmiddelen van uw zorgverzekeraar (valt onder uw Eigen Risico). Met de hoorcoach van IntoEars bespreekt u aan welke eisen uw hooroplossing moet voldoen, wat voor soort model geschikt is en of u ook baat heeft bij aanvullende hoorhulpmiddelen. De hoorcoach van IntoEars zal u ook voorlichten over welke verbeteringen u mag verwachten als u een hooroplossing aanschaft.

Keuze protocol hoorzorg
Middels een vragenlijst worden allerlei situaties aan u voorgelegd en wordt gevraagd in hoeverre u moeite heeft met uw gehoor in een dergelijke situatie en hoe vaak ze voorkomen. Op basis van deze gegevens en uw audiogram (hoortest) wordt u ingedeeld in één van de 5 categorieën die de Zorgverzekeraars hebben vastgesteld. Categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 is het meest complex. Achter deze categorieën zijn hoortoestellen gehangen waar u recht op heeft ten laste van uw zorgverzekeraar. U kunt hier niet van afwijken. U heeft recht op een adequate hooroplossing ten laste van uw verzekeraar en niet op de meest optimale oplossing.

De meer geavanceerde hoortoestellen en toestellen in de nieuwste uitvoeringen en technieken vallen meestal buiten de categorieën van adequate hulpmiddelen die via de verzekering worden vergoed. Voor hoortoestellen en tinnitusmaskeerders wordt 75% van de kosten vanuit de basisverzekering vergoed.


Van de 25% eigen bijdrage die u moet betalen kan een deel of zelfs het gehele bedrag vergoed worden vanuit diverse aanvullende verzekeringen. IntoEars heeft contracten met alle Zorgverzekeraars. Wij declareren rechtstreeks uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het keuze protocol hoorzorg en verschillend per zorgverzekering en soort polis. Informeer bij uw audicien van IntoEars.

Fiscaal aftrekbaar
Een hoortoestel behoort tot de medische hulpmiddelen. Daarom is het bedrag dat u zelf betaalt in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomsten- belasting, onder het specifieke zorgkosten. Of u iets kunt aftrekken en hoeveel dat is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
U mag misschien een deel van het bedrag dat u zelf betaalt, aftrekken. Het gaat dan om het deel dat u zelf hebt betaald omdat u een meerprijs moest betalen. U mag het bedrag van de meerprijs alleen aftrekken als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:
• De meerprijs is ontstaan omdat u een duurder apparaat wilde hebben.
• De functionele eisen van dat duurdere gehoorapparaat waren voor u beter.
Het apparaat zit bijvoorbeeld prettiger. Of u hebt minder last van fluittonen met het duurdere hoorapparaat.

Betaalt u een verplichte eigen bijdrage? Of hebt u verplicht eigen risico? Dan mag u deze bijdrage of dat eigen risico niet aftrekken.
Moest u de kosten van een gehoorapparaat helemaal zelf betalen, omdat u niet voor een vergoeding in aanmerking kwam? Dan mag u alle kosten in aftrek brengen.http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/gehoorapparaat