Onderhoudsproducten & Servicepakketten

Uw hoortoestellen zijn een kostbaar bezit. Het is belangrijk dat u zorgeloos kunt genieten. Daarom adviseren wij te kiezen voor één van onze service- pakketten. Hiermee weet u zeker dat u de juiste reinigingsproducten voor uw toestel gebruikt en dat uw hoortoestel op de juiste manier verzekerd is.

Als er een oorstukje, een gehoorbeschermer of een “dopje” voor open aanpassing in de gehoorgang wordt geplaatst reageert het oor met de aanmaak van oorsmeer. Deze moet er namelijk met de trilhaartjes voor zorgen dat vreemde voorwerpen uit het oor worden gewerkt. De oorstukjes e.d. drukken oorsmeer vaak verder naar binnen, zodat van de zelfreinigende werking van het oor weinig terechtkomt. Het is echter niet goed om zelf de gehoorgang te gaan reinigen, zeker niet met watten- staafjes. Het probleem maakt u dan zelfs erger. De oorschelp en het begin van de gehoorgang kunnen best met een tissue, een washandje of een punt van een handdoek worden gereinigd, maar in de gehoorgang


mag alleen de huisarts of de KNO-arts iets weghalen. Het is belangrijk om oorstukjes en dopjes schoon te houden om de werking van de hoor- toestellen te garanderen en om oorontstekingen in de gehoorgang te vermijden. Daarvoor zijn er allerlei reinigingsmaterialen te koop. Voor oorstukjes zijn er ontvettende tabletten, die in lauwwarm water oplossen. Er is een bakje en een luchtpompje om het systeem te drogen bij verkrijgbaar.

Voor in-het-oor toestellen en open aanpassingen zijn er alcoholdoekjes om te ontsmetten. Daarmee kunnen de toestellen zelf ook worden schoon- gemaakt. Voor de aanpassingen met dunne slangetjes zijn er ook “sprietjes” om de slangetjes vrij te houden van vuil. Voor mensen met transpiratie- problemen zijn er elektronische droogsystemen om het vocht uit de toestellen te onttrekken en te ontsmetten.

Servicepakketten

IntoEars biedt u verschillende servicepakketten voor verzekering, onderhoud en onderdelen. Onderstaande voorwaarden gelden voor toestellen aangeschaft na 1 januari 2013.

Het IntoEars Garantiepakket
Voor 5 jaar verzekerd van:
- Verzekering tegen verlies en diefstal
- Garantie (geldt niet bij onoordeelkundig gebruik)
- Reparaties (geldt niet bij onoordeelkundig gebruik)
- Service
- Oorstukjes
en bij aanschaf van een doosje batterijen 10 sets van 6 (60 batterijen) voor € 27,50
Dit alles voor slechts  € 195,00 voor twee hoortoestellen of € 97,50 voor één hoortoestel.

 

Hoortoestel met oorstukje
 

IntoEars Service Pakket 1                               Pakketprijs: van € 171,50 voor € 135,-

 • 1 reinigingset AHO
 • 1 extra doosje reinigingstabletten (20st)
 • 1 romed pot met 110 doekjes
 • 1 droogbox
 • 1 doosje batterijen: 10 sets van 6 stuks

 

IntoEars Service Pakket 1 met verzekering     1 hoortoestel:        van € 269,- voor € 215,--                                                                          2 hoortoestellen:   van € 366,50 voor € 295,--

 

Hoortoestel met thintube

IntoEars Service Pakket 2                       Pakketprijs: van € 159,50 voor € 115,-

 • 1 romed pot met 110 doekjes
 • 1 droogbox
 • 5 reinigingssprietjes
 • 1 doosje batterijen: 10 sets van 6 stuks

IntoEars Service Pakket 2 met verzekering  1 hoortoestel:           van € 257,- voor € 195,-                                                                        2 hoortoestellen:    van € 354,50 voor € 275,-

 

RIC: hoortoestel met receiver

IntoEars Service Pakket 3                       Pakketprijs: van € 154,50 voor € 115,-

 • 1 romed pot met 110 doekjes
 • 1 droogbox
 • 1 doosje batterijen: 10 sets van 6 stuks

IntoEars Service Pakket 3 met verzekering  1 hoortoestel:             van € 252,- voor € 195,-                                                                       2 hoortoestellen:          van € 349,50 voor € 275,-

 

IHO; in het oor toestel

IntoEars Service Pakket 4                       Pakketprijs: van € 163,40 voor € 120,-

 • 1 romed pot met 110 doekjes
 • 1 setje spiraalborsteltjes
 • 1 droogbox
 • 1 doosje batterijen: 10 sets van 6 stuks

IntoEars Service Pakket 4 met verzekering        1 hoortoestel:      van € 260,90 voor € 205,-                                                                                2 hoortoestellen: van € 358,40 voor € 285,-

Batterijen

Voor hoortoestellen zijn batterijen nodig. Over deze batterijen doen heel wat onjuiste verhalen de ronde. Vandaar deze feiten:

1. De levensduur is afhankelijk van het formaat van de batterij. Hoe kleiner de batterij, hoe korter dat hij meegaat. Voor de batterijen voor traditionele achter-het-oor toestellen (13 en 675) valt een levensduur van twee tot drie weken te verwachten. Voor de 312 batterijen voor de mini-AHO’s, IHO’s en open aanpassingen kun je uit gaan van een werking van een week. Bij de allerkleinste 10 batterij voor open aanpassingen en IHO’s is de levensduur vaak nog korter dan een week.

2.  IntoEars heeft diverse pakketten (garantiepakket/onderhoudspakket) op basis waarvan u met korting uw batterijen kunt aanschaffen, informeer naar de mogelijkheden.

3. Toestellen zijn zuiniger geworden, batterijen gaan tegenwoordig wat langer mee.
4. Batterijen blijven dezelfde spanning (ongeveer 1,38 mV) afgeven totdat ze echt leeg zijn. Ze worden naar het einde toe echt niet slechter.

5. De meeste moderne hoortoestellen geven een signaal als de batterij leeg gaat. Je hebt dan nog enige tijd om de batterij te vervangen. Aan te raden is om bij een binaurale aanpassing beide batterijen te vervangen als één van de twee leeg gaat.

6.  Batterijtesters zijn bij de veel gebruikte zink/lucht batterijen niet betrouwbaar. Bij een voltmeter geven ze trouwens niet de vermelde 1,4 mV af , maar ongeveer 1.38 mV.

7. Je mag zink/lucht batterijen best met je vingers verwisselen. Ze mogen alleen niet extreem verontreinigd raken. Er zitten namelijk (4) kleine gaatjes op de pluskant van de batterij die lucht moeten kunnen doorlaten.

8. Zolang de stickers op de pluskant van de batterij zitten, lopen ze niet snel leeg. De houdbaarheidsdatum moet op het pakje staan en zal normaal gesproken ongeveer 3 jaar verwijderd zijn van de aanschafdatum.

Polisvoorwaarden Audiocareplan

Art. 1.  Aanvang, duur en einde van de verzekering
De verzekering is geldig vanaf de op het polisblad vermelde ingangsdatum tot de op het polisblad vermelde einddatum. De servicepas wordt pas verstrekt na betaling van de verschuldigde premie. De servicepas is slechts voor de op de factuur genoemde serienummer van het hoortoestel. Het tijdstip waarop de polis c.q. dekking een aanvang neemt dan wel eindigt  is 0.00 uur.
De verzekering eindigt voorts:
  1.     Bij overlijden van de verzekerde;
  2.     Na betaling van een schade door de maatschappij;
  3.     Nadat het verzekerde toestel verloren is gegaan of zodanig beschadigd is geraakt, dat het niet meer gerepareerd wordt. Restitutie van premie zal nimmer worden verleend.

Art. 2.  Omvang van de dekking
De maatschappij biedt dekking voor schade aan of verlies van het verzekerde hoortoestel als gevolg van diefstal en/of vermissing over de gehele wereld. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient verzekerde binnen 24 uur na het ontdekken van de schadeof het verlies, aangifte te doen bij de politie. Een schriftelijk bewijs van deze aangifte dient te worden overlegd. Hoortoestelaccessoires, zoals oorstukjes, een afstandbediening, etc. , vallen buiten deze dekking.

Art. 3.  Uitsluitingen
Geen dekking wordt verleend voor schade:
a.     Veroorzaakt door of verband houdende met:
  1     Molest
  2     Atoomkernreacties
  3     Aardbeving of vulkanische uitbarsting
  4     Overstroming
b.  1.   Die gedekt is onder een andere verzekering, al dan niet van een oudere datum of onder een andere      
            verzekering gedekt zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben  bestaan.
     2.    Die al op basis van een wet of andere vergoeding wordt vergoed.
c.     Die opzettelijk of moedwillig door dan wel met goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt.

Art. 4.  Vergoeding van onherstelbare schade
Vergoeding van onherstelbare schade vindt plaats in natura door levering van een nieuw, vergelijkbaar hoortoestel door IntoEars hoorkliniek. Schadevergoeding in geld is niet mogelijk.

Art. 5.  Eigen bijdrage
Bij schade dient een eigen bijdrage te worden voldaan welke afhankelijk is van de leeftijd van het verloren gegaan toestel:
Niet ouder dan 2 jaar:  15% van de waarde van het vervangende toestel
Ouder dan 2 jaar, maar niet ouder dan 3 jaar: 30 % van de waarde van het vervangende toestel
Ouder dan 3 jaar, maar niet ouder dan 4 jaar: 40 % van de waarde van het vervangende toestel
Ouder dan 4 jaar, maar niet ouder dan 5 jaar: 50 % van de waarde van het vervangende toestel
Ouder dan 5 jaar: geen vergoeding
Voor het bepalen van de ouderdom wordt de factuurdatum aangehouden.